Prefa és Prefalz Solar: Energia-tetőcserép az újkor tetőjéhez!

Gazdaságosság, környezetvédelem és tartósság. Fogalmak melyek modern életünk állandó kísérőjévé váltak. Újrahasznosítható energiák alkalmazása által, mint a napenergia, csökkenek a CO2 Emissziók, így nagymértékben hozzájárulnak környezetünk javulásához.

 A PREFA Solar-rendszer

A PREFA Solar-rendszer a napenergiát direkt úton alakítja át elektromos árammá. Ez az elektromos áram felhasználható a saját szükségletek fedezésére, illetve a többletenergia becsatolható az áramszolgáltató hálózatába. A PREFA Solar-rendszer tulajdonképpen egy kisméretű erőműnek felel meg, mely kizárólag környezetkímélő tiszta energiát termel, így segítve a környezetvédelmet. A PREFA Solar innovációs rendszerben a modern design összhangban van a hatásos környezetbarát energiatermeléssel és energiahasznosítással.

Energiahasznosítás

A jelen kor modern Solar-rendszerei képesek szélességi fokunkon egy 1 KWp Solarmodul teljesítménnyel éves szinten 800 és 900 KWh áramot termelni. Az elért teljesítmény függ az időjárástól, a felszerelt modul helyétől és helyzetétől is. A maximális teljesítmény egy déli irányba beállított és egy 30° tetőre szerelt rendszerrel érhető el.

 

A PREFALZ Solar

A PREFALZ Solar egy optimális Photovoiltak megoldást jelent az újkor állókorcos alumínium fémlemezfedéses tetőkre. A PREFALZ Solar sávok csekély 2,5 mm vastagságúak. A laminát szőnyegragasztással kerül direkt az állókorcos alumínium lemezsávokra, ami esztétikusan illeszkedik a tetőhöz. A PREFALZ Solar sávok kis súllyal és magas rugalmassággal rendelkeznek.Csekély magasságából kifolyólag nem tud belekapaszkodni a szélé sem. A fényspektrum optimális kihasználásával biztosított hogy a leglaposabb tetőkön is makszimális hatékonysággal tud működni. Minden Voltaik-modul szilícium-félvezető egymásra épülő rétegekből áll. Az első rétegben a kék, a másodikban a zöld és sárga a harmadikban pedig a piros fény abszorpciója történik. A fényspektrum ilyen módú szétválasztása a magasabb energiahasznosítás kulcsa.

 

 Kapcsolódó cikkek: