A múlt nyomában - Veleméri rajzos sindük

 

Forrás: Varga Géza írástörténész  

Az egyik sajátos népművészeti ágról, a rajzos tetőcserepekről alig szerzett még tudomást a néprajztudomány. A körmendi múzeum 7 mintás cserepét leszámítva (amelyek között az 1800-as évek elejéről származó példány is van) tudtommal a közgyűjteményekben nincs hasonló, s Nagy Zoltán cikkein kívül a szakirodalomban sem hagytak még nyomot. 1996 nyarán, majd azt követően az Írástörténeti Kutatóintézet által évente szervezett nyári néprajzi táborok alkalmával végzett kutatások során több különleges példányukra bukkantam (1. ábra). A tetőcserepek (sindük) mind Veleméren készültek. A régi, házilagosan égetett cserepek elsősorban a néhány, még megmaradt faházat fedik (2. ábra), amelyek maradékát mostanában emészti el az idő.

Kép- és formaviláguk, technikai színvonaluk gyakorlott művészre vall: agyagművességben jártas parasztemberek (helyi szóhasználattal: gerencsérek) készítették őket (1., 3. ábra).

 

 

 

1.ábra. Veleméri rajzos és feliratos sindük2.ábra. Műemlék jellegű veleméri boronaház eredeti cserepekkel

A házépítő családok a tóka helyén ásott agyagból kiégették maguknak a téglákat és cserepeket, de néha eladásra is termeltek. Gödörházán, Magyarszombatfán, meg a közeli szlovéniai falvakban ma is emlékeznek mintás cserepekre, de ilyet már nem tudtak mutatni. Ezek díszítése általában egy X volt. Ahol került pénz a tető megújítására, ott csak az emléke maradt e sajátos művészetnek. A régi sindüt kidobták, tókák gödrének feltöltésére, földutak javítására használták fel. A határsáv és az elszegényedés miatt nem fejlesztett Veleméren, valamint a szomszédos Szentgyörgyvölgyön és Gödörházán találtam csak néhány mintás cserepet. Azonban a gödörházi példányok is Velemérről kerültek oda.

3.ábra. A gerencsérek készítettek figurás díszítésű és mázas cserepeket is.

bronzkori felülnézeti világmodell (Nagyrév-zsidóhalom)
hun csat szembőlnézeti világmodellje
két sámándob felülnézeti világmodellje
Török gördesz imaszőnyeg világmodellje
3.ábra. Székely rovásjegyekkel rokon ősvallási szimbólumok veleméri sindükön4.ábra. A Bél fiúistent jelölő X alakú szimbólum (3/1.ábra.) párhuzamai

 

Egy tetőátrakással foglalkozó szentgyörgyvölgyi mesterember szerint van olyan jól égetett cserépkészlet a környéken, amelyik már a harmadik házat szolgálja s ez alapján két-háromszáz évesre becsülte a legöregebb cserepeket.

Bővebben: http://www.tar.hu/vargageza/sinduk.htm

Képgaléria a Sindümúzeumról

 

 

Kapcsolódó cikkek: